26 juni 2013

Att vara en normbrytare!

Visst är bara ordet spännande: NORMBRYTARE!
För mig betyder ordet så många saker:
* Att inte följa strömmen.
* Att agera när något inte känns rätt och riktigt.
* Att välja det som är rätt, vad det än kostar dig (i pengar, känslomässigt osv)
* Stå upp för sin åsikt, även om flera inte håller med dig!
* Inte gå i andras fotspår, bara för att det är enklare.
* Byta spår, vilja förändra, vilja tro på att drömmar är en möjlighet till en förändring.

I litteraturen behöver vi normbrytare. Tycker ni inte?
Människor som skriver om saker vi inte vill tala högt om, som inte passar in i vardagslunken där allt bara ska funka av sig själv. Människor som har gjort resor, fortsätter resa i livet bland insikter och nya möten med utmanande tankar. Jag vill vara den resande. Den som reser. Och på vägen vill jag ta med dig, läsare, så följs vi åt. Du och jag. På en resa genom mig, mina ögon, hur saker snappas upp, får formas, filtreras i min poetiska ådra för att sedan slutligen bli till. Bli något.

1 kommentar: