25 jan. 2014

När du vill att någon testläser manuset, vad vill du ha för respons???


Jag har använt mig utav testläsare ett bra tag. Det är människor som jag kanske har följt ett tag via författarbloggar, det kan också vara brutalt ärliga människor i min omgivning.
Det är bra att i förväg ha tänkt ut vad man vill ha för slags respons och lektören Ann Ljungberg summerar allt så himla bra så här har ni:


Här följer en liten lista på vad som kan vara bra att tänka på innan man låter någon läsa ens text.

* Vad vill jag ha ut av läsningen?
Definiera detta i förväg för dig själv och den som ska läsa.

* Vem är det som ger kritiken?
- Har personen egenintressen i att behandla dig på ett speciellt sätt? (Ser personen upp till dig? Är det en nära vän som inte vill såra dig?)
- Hur ger denna kritik i andra avseenden? (Anmärker personen ofta på folks klädval, stil o.s.v?)
- Har personen kunskap om litteratur och skrivprocesser? (Detta är inte nödvändigt, och det kan vara bra att ha både folk som är vana att läsa och de som inte är det för att lägga märke till saker i sin text, men för konstruktiv kritik kan det vara bra om personen kan förklara sina ståndpunkter så att en skrivande människa kan förstå dem)
- Är personen själv skrivande? (Här kan det vara bra att se upp med två saker. Potentiell avundsjuka och om personen vill få dig att skriva som den själv gör.)
- Är personen i din tänkta målgrupp? (Om du har någon vill säga)

* Hur ska jag gå vidare sen?
Är målet att skriva om texten eller bara att få någons åsikt på en färdig produkt?

Övning

1. Låt någon du litar på läsa någon av dina texter.
Vad tar du till dig och vad saknar du i responsen?

2. Ge respons på någon annans text och försök att vara både ärlig och konstruktiv i din kritik.

Vad behöver du öva på? Hur pass saklig är du i din respons och hur mycket handlar om din personliga smak?

Glöm inte att det till sist alltid är din text och dina val oavsett vad någon säger!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar