18 apr. 2012

Nyckeln till allt är språket!

För några år sedan arbetade jag som högstadielärare på en mångkulturell skola i Södertälje.
Mina år på den skolan gav mig många erfarenheter och påminnelser om hur viktig roll språket fyller. Rätten till sitt språk blev väldigt tydligt för mig då jag skulle undervisa elever ifrån all världens olika språkrum.
Ibland hamnade jag i situationer i klassrummet, i min undervisning, där jag inte var inbjuden. Det pågick diskussioner som jag inte hade tillträde till för jag fattades något - den språkliga nyckeln. De känslor som jag då kände och upplevde påminner mig än idag - utanförskapet, hjälplösheten och maktlösheten. En nyttig läxa för oss alla som arbetar ute i klassrummen, att få känna det som många av våra elever upplever dagligen. Vi måste bli bättre på att bjuda in till samtal, våga vara nyfikna, våga närma oss varandra genom våra olika språk. Bjuda in utan att plocka bort något som tillhör oss. Rätten till sitt språk borde vara självklart. Utan det kan vi aldrig bygga broar av kunskap tillsammans.

...
Centrum för lättläst
Detta inlägg är en del av Centrum för lättlästs bloggstafett på temat språk, makt och demokrati. Med denna bloggstafett vill de sätta fokus på kopplingen mellan språk, makt och demokrati och sprida en diskussion om ämnet så långt det går. Bloggstafetten startar den 15 april och slutar den 5 maj. Den inleds med att kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth gästbloggar på Centrum för lättlästs blogg. Centrum för lättläst arbetar arbetar på regeringens och riksdagens uppdrag för allas rätt till litteratur, nyheter och information utifrån var och ens förutsättningar. Mer information om bloggstafetten och fler blogginlägg hittar du på Centrum för lättlästs hemsida.
Lämnar nu över stafettpinnen till bloggaren, läraren och författaren Elin Holmerin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar