6 mars 2014

Träffa mitt ena förlag, Vivlio förlag, på "Flerspråkighet i fokus" nästa vecka

Program för konferensen Flerspråkighet i fokus:

Välkomna till två intressanta dagar med såväl gemensamma som specialiserade föreläsningar i fyra spår: Förskola och – nytt för nästa år – grundskola i två spår samt föreläsningar för alla på temat Språk och delaktighet. 

Dag två bjuder denna gång på fördjupade seminarier i samtliga spår. Det slutgiltiga programmet med möjlighet att anmäla sig kommer vid mitten av oktober. Inledningstalar gör Anne-Marie Körling så håll utkik!

Ur innehållet


Dag 1, 13 mars – föreläsningar:
- Interkulturell pedagogik i förskola
- Modersmålsuppmuntran på Rävlyans förskola i Ammarnäs
- Språkutvecklande skolledare i Linköping
- Reading to learn för alla
- Lässtrategier för de yngsta
- Språkinriktad undervisning med digitala verktyg
- Hederskultur i klassrummet
- Folkbildande rapp

Dag 2, 14 mars – fördjupningsseminarier (preliminärt):
- Flera språk i förskolan med utgångspunkt i Skolverkets stödmaterial (förskola)
- Att skriva sig till läsning i flerspråkighet (yngre år i grundskolan)
- Läs- och lärstrategier för alla (äldre år i grundskolan)
- Wikipedia och demokratin (för alla)

På torsdag och fredag nästa vecka - 13/3 och 14/3 - ställer förlaget Vivlio ut på "Flerspråkighet i fokus" i Stockholm (Folkets hus)
Kom till monter A12B.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar