5 mars 2014

Skriva böcker är något bra...

och oerhört viktigt. Viktigt med bra litteratur. Litteratur som inspirerar. Gör barn och unga nyfikna. Får dem att närma sig texterna. Få dem att våga kliva in i texternas olika rum. Och att våga vara där. För ett tag.
#blogg100

1 kommentar: