11 juli 2012

Hur skapar man frizoner för skrivande??

Inte helt lätt, kan några säkert tänka. Hur gör man?
När jag är inne i skrivandet, dvs har ett pågående projekt, brukar jag börja dagen med att ha ett block uppslaget på en central plats i mitt hem. Detta block fylls på under dagen, när jag kommer på saker som jag vill ha med, med en massa idéer, tankar osv.
Under kvällen samlar jag ihop dessa och försöker hitta en struktur, vad kan jag använda, hur tänkte jag här osv? På så sätt inkräktar inte skrivandet på något annat, som tid med familj och annat, utan har man bara blocket uppslaget går det snabbt att bara skriva in små korta ord när det ploppar upp.

När jag ska sätta igång med ett projekt ser det lite annorlunda ut. Då är det viktigt för mig att ta reda på saker först innan jag sätter igång:
* Vad vill jag med denna berättelse? Vems röst är det som jag ska förmedla och varför? Vad vill den säga mig och alla andra?
* Till vilken publik kan denna text vända sig? Åldersgrupp?
* Genre eller genrefri eller något nytt?
* Problem/konflikter
* Tid, miljö
* Skapa levande karaktärer - hur ska jag göra?

Jag brukar sedan tänka kapitel eller händelseavsnitt/karaktärsavsnitt. Är det fokus på karaktärerna och deras liv, val, tankar så kanske jag låter rösterna få prata fritt i berättelsen för att sedan binda ihop dem till varandra. Så att den röda tråden knyts ihop under resans gång.
Väljer jag att skriva i olika tider, t ex dåtid-nutid, skriver jag berättelsen från 2 håll samtidigt. Idéerna som kommer upp där emellan samlar jag på en stort ark med post-it lappar, som plockas bort allt eftersom jag skriver och använder dem.

Grunden eller skrivskelettet har jag oftast klart från början. Jag vet hur berättelsen ska se ut på ett ungefär och sedan ger jag bara liv i orden, kött på skelettet och allting väcks till liv.

Ta hjälp av andra, genom bloggar eller människor som du tycker verkar vara kunniga och intressanta.
Be om hjälp, ingen är expert och det är bra med tips. Man blir mycket hemmablind i sitt skrivande.
Använd testläsare som du tror kan vara intresserade av ditt manus. Bestäm om den ska titta på textens innehåll eller grammatik.
Lägg ned tid på ditt följebrev och sälj in din idé om manuset ordentligt!
Skicka smakprov på ditt manus. Många förlag tar emot manus via pappersvägen men kan bli riktigt nyfikna om du mailar över ett smakprov på 30-40 sidor och kan ibland ändra sig och vill att du mailar in resten.
Leta förlag som passar dig och ditt skrivande. Fråga andra skrivande människor om tips på förlag.

Hur mycket tid jag lägger ned på skrivandet varierar en del. Ett manus kan behöva ta god tid på sig, andra bara kommer av sig själv. Jag låter aldrig en idé passera revy utan att fånga den och se vad jag kan göra utav den- det kan jag lova!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar