13 feb. 2012

Böcker som verktyg....

Jag skriver om det som fascinerar, skrämmer mig, provocerar mig.
Av alla texter jag har skrivit så är det få som jag inte har haft en tanke med att använda i mitt arbete. Det behövs mer och fler böcker att utgå ifrån i arbetet med barn- och ungdomars läslust.
Vad vill barn eller ungdomar läsa? Mina erfarenheter säger: om drömmar för att fly bort eller om vardagliga saker för att känna igen sig.
Jag vill gärna vara en av dem som kan ge detta till mina elever. Mitt skapande ska bygga på äkta engagemang och det ska gå att använda i verkligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar